Premies 2015

Let op: vanaf 2016: 6% btw enkel voor woningen ouder dan 10 jaar ipv 5 jaar!!
In 2015 stimuleert de overheid isolatie voor renovatiewoningen meer dan ooit!

Zo is o.a. het maximumpremie bedrag van 800 euro weggevallen en nu ongelimiteerd Bvb 175 m2 x 6 euro premie = 1050 euro ipv max 800 !

Een overzicht van de premies in 2015: (energiesparen.be)
Voor bestaande woningen en appartementen (aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006) zijn er premies voor: (Indien u beschermde afnemer bent, zijn er nog een aantal bijkomende tegemoetkomingen. Zo verhoogt Infrax o.a. je premiebedrag met 50%.)

. dak- of zoldervloerisolatie,
6 euro/m2 vereiste Rd-waarde min 3.5m2K/W = 9 cm
7 euro/m2 vereiste Rd-waarde min 4 m2 K/W = 10 cm
8 euro/m2 vereiste Rd-waarde min 4,5m2 K/W = 11 cm
. muurisolatie (spouw of aan de buitenkant), 6 euro/m2 spouw van 5 cm, 15 euro/m2 buitenmuurisolatie

. kelder- of vloerisolatie, 6 euro/m2, vereiste Rd-waarde min 1,2m2 K/W = 4cm

. vervanging van beglazing door hoogrendementsbeglazing, vanaf 2014 (uitvoering en facturen) gecombineerde premie voor gelijktijdige investering in muurisolatie en raamvervanging . Combinatiepremie van de Vlaamse overheid (via de netbeheerder) voor gelijktijdige investering in muurisolatie en raamvervanging (in een bestaande woning of appartement)

Vanaf 2014 is er een nieuwe verhoogde premie van de Vlaamse overheid als u gelijktijdig investeert in:

. nieuwe ramen met hoogrendementsglas;
. n na-isolatie van een bestaande buitenmuur of spouwmuur.
De premie moet worden aangevraagd bij uw netbeheerder (Eandis of Infrax). U kunt de afzonderlijke terugverdientijden van de plaatsing van hoogrendementsglas en het navullen van de spouwmuur berekenen via de energiewinstcalculator. Voorwaarden
. Beide werken moeten starten na 1 januari 2014. Indien een van beide werken voor 2014 werd aangevat, geldt de combipremie niet.
. Alle eindfacturen moeten een datum hebben vanaf 1-1-2014. Voorschotfacturen mogen een eerdere datum hebben, zolang aan de eerste voorwaarde is voldaan.
. De eindfacturen van beide werken mogen maximum 12 maanden uiteenliggen.
. Deze verhoogde premie geldt enkel als alle ramen (met enkele of gewoon dubbele beglazing met een U-waarde van 2,9 W/m2K of slechter), niet enkel de beglazing, werden vervangen in de gevels of geveldelen die gesoleerd werden.
. De nieuwe ramen moeten hoogrendementsglas hebben met Ug-waarde van maximaal 1,1 W/mK (of maximaal 0,8 W/m2
K bij vervanging van dubbele beglazing) en een Uw-waarde van maximaal 1,7 W/mK.
. Beide werken moeten door een aannemer worden uitgevoerd en gefactureerd.
. Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
o die vr 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet van de netbeheerder of
o waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vr 1 januari 2006 maar die pas na 1 januari 2006 werden aangesloten.
. Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de datum op uw laatste eindfactuur. U kunt dus bijv. begin 2014 de ramen laten vervangen en enkele maanden later de muurisolatie laten aanbrengen. Alle facturen worden in n aanvraagdossier ingediend.

. Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder (beschikbaar vanaf januari 2014) voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan het isolatiemateriaal en het hoogrendementsglas moeten voldoen. Bedrag In geval van combinatie van muurisolatie n raamvervanging bedraagt de premie: voor de muurisolatie (zonder maximum)

. 15 euro per m2 voor wie een bestaande buitenmuur bekleedt met gevelisolatie . 6 euro per m2 voor wie een bestaande spouwmuur isoleert en

. voor de vervanging van ramen met enkel glas door ramen met hoogrendementsglas met Ug-waarde van maximaal 1,1 W/mK en Uw-waarde van maximaal 1,7 W/m3K: 60 euro per m2, met een maximum van 2100 euro.

Het premiebedrag hangt dus af van de U-waarde van de beglazing. Is er zowel hoogrendementsglas met een U-waarde van maximaal 1,1 W/mK als glas met een U waarde van maximaal 0,8 W/mK geplaatst wordt in een woning of appartement, zal er maximaal 35 m beglazing gesubsidieerd worden. Als de premie wordt aangevraagd voor meerdere wooneenheden door de vereniging, dan geldt de maximale glaspremie per wooneenheid.


Beschermde afnemers : Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. In 2014 worden voor beschermde afnemers de premie en de maxima met 50% verhoogd. Opmerking De gecombineerde premie komt naast de afzonderlijke premies te staan. Wie niet kan voldoen aan de voorwaarden van de gecombineerde premie, kan nog steeds de afzonderlijke premies aanvragen. De gecombineerde premie kan vanzelfsprekend niet gecumuleerd worden met de afzonderlijkVoorbeeld Faktuur:
Vloerisolatie : renovatiewoning gelegen te Houthalen, 120 m2, 10 cm dik, prijs 18,95 euro/m2( louter vbprijs), btw tarief 6% Prijs : 2410 euro incl. btw
Bekomen R-waarde : 3,7 m2KW,
premie 720 euro van de netbeheerder,
belastingsvoordeel 30% op factuurbedrag( 1520 euro) = 456 euro
premie gegeven door gemeente Houthalen voor dakisolatie door een aannemer = 100 euro

Totaal aan voordelen: 1276 euro
Eigen deel van 2410 euro is slechts 1134 euro
Toelage:
De Vlaamse energie en isolatiepremies voor bestaande woningen werden drastisch veranderd vanaf 2012: Persbericht van Freya Van Den Bossche: http://www.freyavandenbossche.be/article/vlaams-warmteplan-zorgt-voor-beter-geisoleerde-won


Tachtig procent van de in 2012 bijna 15.000 uitgekeerde premies voor muurisolatie dienen voor het isoleren van spouwmuren. Dat zegt Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche, die in Lochristi een werkplunje aantrok om zelf de spuitlans te hanteren bij het isoleren van een spouwmuur. Nog steeds isoleren veel Vlamingen hun dak, vorig jaar werden er 71.644 premies uitbetaald.

"We zitten op schema om alle daken tegen 2020 te isoleren", aldus minister Van den Bossche, die eraan herinnerde dat er naast een premie van zes euro per vierkante meter, nog altijd een fiscaal voordeel van 30 procent geldt. Er zijn echter nog andere investeringen die een besparing opleveren voor de energiefactuur, zoals het navullen van spouwmuren. Vorig jaar werden 11 procent meer spouwmuren gesoleerd, ondanks het wegvallen van de fiscale aftrek. Er geldt wel nog een verhoogde Vlaamse premie van zes euro per vierkante meter.

"De terugverdientijd is bijzonder snel, op een muur van 100 vierkante meter kan jaarlijks 250 euro gas en 510 euro stookolie bespaard worden", aldus Van den Bossche.

Isoleren gebeurt best door een geregistreerde aannemer. Enkel die aannemers kunnen een "verklaring van overeenkomstigheid" opstellen voor de premie-aanvragen.